داوطلب برای انجام پروژه

پروژه فرد مسلط به نرم افزار رویت جهت پیاده سازی نقشه معماری به همراه مبلمان باز و منتظر پیشنهاد شماست.
در صورتی که نمیدانید به چه صورت پیشنهاد همکاری برای این پروژه ثبت کنید، دکمه زیر را بزنید.
سامانه فریلنسری و ثبت پروژه پادوکار

فرد مسلط به نرم افزار رویت جهت پیاده سازی نقشه معماری به همراه مبلمان


1 پیشنهاد پروژه باز
1 مرداد 1400
توضیحات پروژه:
سلام به فردی مسلط به نرم افزار رویت نیاز داریم جهت پیاده سازی نقشه معماری به همراه مبلمان. کار به صورت دانشجویی است و نقشه و ابعاد در برگه رسم شده است.
اشتراک گذاری:
فرد مسلط به نرم افزار رویت جهت پیاده سازی نقشه معماری به همراه مبلمان

ایجاد شده توسط mhmdbarzegar

تعداد بازدیدها:
1 بازدید
بودجه پروژه: 50,000 تومان - 100,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
مهندسی عمران معماری ساختمان معماری داخلی
پیشنهادهای پروژه: