درس سیگنال ها و سیستم ها


1 پیشنهاد پروژه بسته شده
30 مرداد 1400
توضیحات پروژه:
نیازمند فردی مسلط به درس سیگنال ها و سیستم های دانشگاه پیامنور هستم .
@invokat
اشتراک گذاری:
درس سیگنال ها و سیستم ها

ایجاد شده توسط mazyar_javaheri

تعداد بازدیدها:
0 بازدید
بودجه پروژه: 15,000 تومان - 250,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
دستیار مجازی
پیشنهادهای پروژه: