داوطلب برای انجام پروژه

پروژه فردی مسلط به نرم افزارفلوئنت باز و منتظر پیشنهاد شماست.
در صورتی که نمیدانید به چه صورت پیشنهاد همکاری برای این پروژه ثبت کنید، دکمه زیر را بزنید.
سامانه فریلنسری و ثبت پروژه پادوکار

فردی مسلط به نرم افزارفلوئنت


1 پیشنهاد پروژه باز
14 شهریور 1400
توضیحات پروژه:
فردی مسلط به نرم افزارفلوئنت برای حل غیردائم پروژه انتقال حرارت وcfdمهندسی مکانیک
@Hoseinro01
اشتراک گذاری:
فردی مسلط به نرم افزارفلوئنت

ایجاد شده توسط mazyar_javaherii

تعداد بازدیدها:
0 بازدید
بودجه پروژه: 15,000 تومان - 250,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
دستیار مجازی
پیشنهادهای پروژه: