داوطلب برای انجام پروژه

پروژه ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی باز و منتظر پیشنهاد شماست.
در صورتی که نمیدانید به چه صورت پیشنهاد همکاری برای این پروژه ثبت کنید، دکمه زیر را بزنید.
سامانه فریلنسری و ثبت پروژه پادوکار

ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی


1 پیشنهاد پروژه باز
31 شهریور 1400
توضیحات پروژه:
یه نفر مسلط به ریز پردازنده ها و زبان اسمبلی جهت حل تمرین مهلت دوروز
فایل های پروژه:
۲۰۲۱۰۹۲۲_۰۰۴۱۰۰.jpg
اشتراک گذاری:
ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی

ایجاد شده توسط aynazz

تعداد بازدیدها:
5 بازدید
بودجه پروژه: 15,000 تومان - 250,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
هر چیزی
پیشنهادهای پروژه:
پیشنهاد محرمانه
نامشخص محرمانه

زمان تحویل: نامشخص