تایپ چند صفحه


10 پیشنهاد پروژه در حال انجام
2 مهر 1400
توضیحات پروژه:
لطفا متن اسکن شده تایپ شود. (با جزئیات و با دقت)
اشتراک گذاری:
تایپ چند صفحه

ایجاد شده توسط kasoheyb107

تعداد بازدیدها:
6 بازدید
بودجه پروژه: 75,000 تومان - 100,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
تایپ
پیشنهادهای پروژه: