برنامه نویسی جاوا


6 پیشنهاد پروژه بسته شده
12 خرداد 1399
توضیحات پروژه:
کلاسی بسازید که جدولی به شکل زیر را به صورت ویژگش های تعریف شده درون خود در اختیار بگیرد (جدول ده در ده است و همه مقدیر تک رقمی صحیح غیر صفر هستند ) و مشخص کند که با چه تک جابهجایی هایی میتوانترکیب های سه تاییوچهارتایی و پنج تایی عمودی و افقی هم شماره ایجاد کرد.بنابراین هدف پیدا کردن ردیف ها و ستون هایی است که در ان هاشماره های یکسان به تعداد سه و بیش از سه عدد وجود داشته باشد
ستون ها و سطر ها را با عدد شماره گذاری کنید
فایل های پروژه:
IMG_۲۰۲۰۰۶۰۱_۱۰۳۴۱۶.jpg
اشتراک گذاری:
برنامه نویسی جاوا

ایجاد شده توسط 980140360

تعداد بازدیدها:
0 بازدید
بودجه پروژه: 1,500,000 تومان - 5,000,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
Java
پیشنهادهای پروژه: