گزارش کار بیوشیمی ساختار


2 پیشنهاد پروژه در حال انجام
21 آبان 1399
توضیحات پروژه:
نیازمند کسی که با قیمت مناسب برام تا مهلت یک روز گزارش کار بیوشیمی ساختار بنویسه با اطلاعاتی ک بهش میدم
میتونه تایپی یا دست نویس باشه
اشتراک گذاری:
گزارش کار بیوشیمی ساختار

ایجاد شده توسط fb

تعداد بازدیدها:
34 بازدید
بودجه پروژه: 15,000 تومان - 250,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
نگارش دانشگاهی
پیشنهادهای پروژه: