پروژه شبیه سازی مدار منطقی


2 پیشنهاد پروژه در حال انجام
13 اردیبهشت 1400
توضیحات پروژه:
با پروتئوس یک مدار رو شبیه سازی کنید از کتاب منطقی دانشگاه پیام نور
آیدی بنده : @invokat
اشتراک گذاری:
پروژه شبیه سازی مدار منطقی

ایجاد شده توسط mazyar_javaheri

تعداد بازدیدها:
19 بازدید
بودجه پروژه: 15,000 تومان - 250,000 تومان
مهارت های مورد نیاز:
دستیار مجازی
پیشنهادهای پروژه: